Jak wykonuje się pomiary elektryczne w budynkach?

Pomiar instalacji elektrycznej ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy będą znajdowali się w niewielkiej odległości od sprawdzanej  instalacji. Dokonywany jest on na terenie mieszkań, budynków użytkowych, biur, zakładów produkcyjnych, a także magazynów. Sprawna instalacja nie niesie ze sobą ryzyka awarii. Jak wykonywane są pomiary elektryczne?

Jak wygląda pomiar instalacji elektrycznej?

Sprawna instalacja elektryczna to instalacja, która jest bezawaryjna i nie niesie ze sobą niebezpieczeństwa porażenia prądem. Pomiar instalacji elektrycznej powinien być dokonywany regularnie. Przeprowadzany powinien być przez wykwalifikowanych elektryków. Podczas pomiaru powinien zostać spisany odpowiedni protokół z wykonanych prac. Pomiary elektryczne w Chełmie bez dokumentu przeglądu są nieważne. Pomiar musi być wykonany przez osobę do tego uprawnioną, posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe.

Początkowo elektryk dokonuje oględzin przewodów, sprawdza czy są prawidłowo podłączone i szuka ewentualnych usterek. Oględziny dotyczą także gniazdek. Następnie dokonuje się trzech niezbędnych pomiarów: rezystancji izolacji (bada się natężenie prądu), pętli zwarcia (sprawdzanie wyłączników i wkładek) oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej (sprawdzenie zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym wyłącznika różnicowo-prądowego).

Dlaczego należy wykonać pomiar instalacji elektrycznej?

Pomiary instalacji elektrycznej powinny być dokonywane przynajmniej raz na 5 lat. Dokonuje się je nie tylko w budynkach użyteczności publicznej, lokalach usługowych, ale również w domach prywatnych. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo mieszkańców i przebywających w danym pomieszczenie osób.

Regularne przeglądy pomogą wyłapać awarie, których usunięcie nie będzie skomplikowane. Brak tego typu przeglądów może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji w prądem w tle. Poprawnie działająca instalacja elektryczna chroni przed porażeniem prądem i pożarem, który może powstać na skutek awarii.

Podobne artykuły

Komentarze

Popularne artykuły