Jak zabezpieczyć wykop przy pomocy ścianki szczelnej?

Zabezpieczenia wykopów to niezwykle istotna kwestia, która ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo ludzi, ale także na całą inwestycję budowlaną. Z tego powodu należy dołożyć wszelkich starań, aby właściwie zabezpieczyć wykop. Wynika to zarówno ze zdrowego rozsądku, jak i jest regulowane przepisami prawa. Wśród wielu metod zabezpieczeń w wielu sytuacjach sprawdzają się ścianki szczelne. Dowiedz się, jak zabezpieczyć wykop przy ich pomocy.

Czym się charakteryzują ścianki szczelne?

Wykonywanie zabezpieczeń robót ziemnych może być realizowane przy użyciu różnych metod, w zależności od panujących warunków geologicznych i hydrogeologicznych, a także wielkości i charakteru inwestycji. Jedną z bardziej wszechstronnych oraz chętniej wybieranych metod jest technika budowy ścianek szczelnych. Cieszy się ona dużą popularnością z powodu minimalnego odprężenia się gruntu za zabezpieczeniem wykopu. Nie bez znaczenia jest również ograniczenie dopływu wody gruntowej w przypadku występowania jej wysokiego poziomu. Oprócz tego ścianki szczelne mają także wiele innych zalet, o których mówi przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów.

Zastosowanie wciskanych ścianek szczelnych nie powoduje drgań i wstrząsów, co skutecznie zapobiega uszkodzeniu pobliskiej infrastruktury. Zabezpieczanie wykopów ściankami szczelnymi z grodzic stalowych umożliwia szybką zabudowę i pozwala na łączenie kilku technologii w przypadku trudnych warunków gruntowych. Ponadto ścianki szczelne są montowane w gruncie gęsto jedna przy drugiej, co gwarantuje szczelną powierzchnię. Ich zaletą jest także wytrzymałość i łatwość montażu, jak również bardzo duża estetyka.

Co więcej, są one znacznie tańsze od ścianek szczelinowych, a do ograniczenia wydatków przyczynia się także możliwość odzyskania użytych burs i ich ponownego zastosowania.

Zasada zabezpieczania wykopów przy użyciu ścianek szczelnych

Ścianki szczelne mogą być wykonywane z grodzic stalowych tzw. burs, a w razie potrzeby również z elementów wyprodukowanych z tworzyw sztucznych np. winylu. Bursy stalowe są wykonane z grubej blachy, która najczęściej jest walcowana na gorąco lub zimno w zależności od oczekiwań wytrzymałościowych. Każda bursa ma nadawany określony profil, który wzmacnia jej wytrzymałość na obciążenia. Produkowane są zarówno grodzice w kształcie przypominającym literę U z mocno rozchylonymi brzegami, jak i profile Z albo omega. Ich ważnym elementem jest także znajdujący się na obu brzegach zamek pozwalający na łączenie poszczególnych burs w jednolitą konstrukcję. Grodzice stalowe nazywane inaczej larsenami montuje się w gruncie metodą wibracyjną oraz bezwibracyjną z możliwym podwierceniem lub poprzez wciskanie statyczne przy użyciu wciskarki hydraulicznej, w sytuacji gdy drgania mogą przenosić się na budynki znajdujące się w pobliżu. Ich najważniejszą funkcją jest powstrzymywanie naporu masy ziemi znajdującej się wokół wykopu.

Zabezpieczenie wykopu za pomocą ścianek szczelnych jest możliwe za sprawą pogrążenia ścianki w odpowiednio nośnym podłożu czy zastosowania specjalnego kotwienia. Dzięki temu grodzice powstrzymują osypywanie się ziemi. Ścianki szczelne zabezpieczają także przed erozyjnym działaniem wody, chroniąc ściany wykopu zarówno przed spływającą po nich wodą deszczową, jak i upłynnieniem gruntu, do którego może dojść w następstwie długotrwałych opadów atmosferycznych.

Ścianki szczelne to jedna z popularniejszych metod zabezpieczania wykopów budowlanych o licznych zaletach. Mają zastosowanie w budownictwie, głownie jako obudowy tymczasowe, choć w niektórych sytuacjach mogą także stanowić konstrukcję docelową, która będzie chroniła przed wypłukiwaniem gruntu.

Podobne artykuły

Komentarze

Popularne artykuły