Jak odprowadzać ścieki?

W dzisiejszych czasach większość działek budowlanych jest wyposażonych w instalacje odprowadzające ścieki do kanalizacji publicznej. Jednak w wielu przypadkach takie rozwiązania są niestety niemożliwe. Wymaga to więc założenia przydomowych przepompowni ścieków. Ponadto, jeżeli działka, na której będziemy stawiać dom nie jest wyposażona w takowe instalacje należy patroszyć się o to, aby ścieki było odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, popularnie nazywanego szambem, bądź też przydomowej oczyszczalni ścieków. W takich oczyszczalniach wykorzystuje się trzy metody oczyszczania ścieków, które stosowane razem dają zadowalające efekty: mechaniczne, fizykochemiczne oraz biologiczne. Co więcej, przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą posiadać system napowietrzania (tlenowe oczyszczanie ścieków) bądź też pracować w systemie beztlenowym. Jednak każda taka oczyszczalnia musi posiadać osadnik wstępny (inaczej zwany osadnikiem gnilnym), w którym zachodzi mechaniczne oczyszczanie ścieków (oddzielane są części stałe na drodze flotacji i sedymentacji). Drugim etapem, po przejściu ścieków przez kosz filtracyjny jest oczyszczanie biologiczne. Ważne jest, aby powstający w osadniku osad usuwać ze zbiornika co osiemnaście miesięcy. Do napowietrzania takie oczyszczalni warto użyć wentylator dynamiczno – wiatrowy znajdujący się na przewodzie wentylacyjnym pionu kanalizacyjnego, który swoją pracą zwiększa cyrkulację powietrza, zmniejszając tym samym emisje nieprzyjemnych zapachów w okolicach osadnika gnilnego.

Władysław Stankiewicz
Władysław Stankiewicz
Mam na imię Władysław. Od wielu lat zajmuje się handlem nieruchomościami. Dlatego postanowiłem założyć tego bloga, aby podzielić się z Wami moją wiedzą na ten temat. Pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę Wam wielu sukcesów!

Podobne artykuły

Komentarze

Popularne artykuły