Roboty ziemne – co wchodzi w ich zakres?

Prace ziemne to bardzo szerokie pojęcie. Większości osób kojarzą się z różnymi wykopami, które są niezbędne na placu budowy czy przy tworzeniu dróg. To jak najbardziej prawidłowe skojarzenie. Do tego typu prac należą też działania na działkach i placach prowadzące do optymalnego uformowania obszarów w konkretnym celu.

Jak przeprowadza się roboty ziemne?

Zaplanowane roboty ziemne w Bydgoszczy związane są z różnymi projektami, z których większość dotyczy budowy obiektów (budynków mieszkalnych lub instytucji). W tym celu na określonym obszarze prowadzi się tzw. wykopy szerokoprzestrzenne. Niezbędny jest plan działania oraz oczywiście odpowiednio dobrany, mocny i nowoczesny sprzęt.

Wykopy wąskoprzestrzenne są konieczne, jeśli budowa dotyczy dróg czy też sieci kanalizacyjnych, grzewczych, telekomunikacyjnych i innych. W ramach prac powstają długie, głębokie wykopy o różnym stopniu zagęszczenia. Podstawowy sprzęt do prowadzenia wykopów to koparki, ale nie tylko one przydadzą się podczas pracy.

Roboty ziemne a prace porządkowe

W każdych tego typu pracach dochodzi do wydobycia sporych ilości ziemi z wykopu. Ziemia w Bydgoszczy to cenny surowiec i może przydać się w innym miejscu do stworzenia umocnień, nasypów, wzmocnienia podłoża pod budynek. Nawet jeśli w danej chwili nie jest potrzebna, należy ją usunąć z otoczenia dróg i placu budowy.

W tym celu przydadzą się maszyny takie jak ładowarki czy spycharki. Ziemię ładuje się na przyczepę i wywozi tam, gdzie będzie przydatna w najbliższym czasie. Ułatwia to zachowanie porządku, a w kolejnym projekcie nie trzeba robić dodatkowych wykopów tylko po to, by pozyskać określoną ilość ziemi.

Maszyny do prac ziemnych

Po zrobieniu wykopu lub nasypu może zachodzić konieczność wygładzenia ich powierzchni lub bezpośredniego sąsiedztwa. Także przy zasypywaniu wykopów po zakończeniu prac może być konieczne tzw. umocnienie. Korzysta się np. z równiarek, bywają niezbędne również walce.

Podsumowując, prace ziemne to generalnie wykopy oraz nasypy. Podczas ich realizacji korzysta się z wielu funkcjonalnych maszyn i urządzeń.

Podobne artykuły

Komentarze

Popularne artykuły