Co warto wiedzieć o warunkach zabudowy?

Marzenie o posiadaniu własnego domu na wielu z nas. Co warto jednak wiedzieć jeszcze zanim zacznie się spełniać to marzenie? Jakie projekty domów się wykonuje? Kto za nie odpowiada? Czym są warunki zabudowy i jak je zdobyć? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym wpisie.

Warunki zabudowy – czym są?

Uzyskanie warunków zabudowy (w skrócie WZ) jest niezbędne do tego, aby rozpocząć budowę wymarzonego domu. Warto wiedzieć, że choć procedura związana z ich uzyskaniem nie jest zbyt skomplikowana, to nierzadko może się okazać, że błędy w wypełnionym wniosku o WZ mogą dość mocno opóźnić uruchomienie prac budowlanych. O czym należy więc pamiętać podczas wypełniania takiego wniosku? Co wpisać w poszczególne rubryki i jak nie popełnić najczęściej popełnianych błędów? O tym w dalszej części publikacji.

Jak uzyskać warunki zabudowy?

Aby można było rozpocząć prace związane z budową domu, niezbędne jest uzyskanie warunków zabudowy. Te konieczne będą wówczas, gdy na danej działce budowlanej nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (w skrócie: MPZP). Jeśli niezbędne staje się uzyskanie warunków zabudowy, należy znaleźć urząd właściwy do wydania WZ. W przypadku urzędu miejskiego miejscem tym jest wydział urbanistyki. Następnie należy uzyskać mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000. Otrzymać ją można m.in. w wydziale geodezji w starostwie powiatowym. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku o warunki zabudowy oraz naniesienie na kopii mapy zasadniczej terenu objętego wnioskiem. Kolejnym krokiem będzie dostarczenie dokumentów do właściwego urzędu gminy lub urzędu miejskiego.

Parametry przyszłej zabudowy

We wniosku o warunki zabudowy znajduje się jedna niezwykle ważna część, w której określa się szczegóły związane z właściwościami planowanego do wybudowania budynku. W części B wniosku o WZ podaje się dane dane dotyczące rodzaju budynku, jego funkcji (np. obiekt mieszkalny, jednorodzinny), rodzaju planowanych prac oraz charakterystycznych parametrów budynku. Tutaj podaje się informacje dotyczące szerokości elewacji, ilości kondygnacji nadziemnych i podziemnych, wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, wysokości budynku czy kąta nachylenia dachu.

Choć przyjmuje się, że decyzja o warunkach zabudowy jest postanowieniem o charakterze ogólnym, to dobrą praktyką jest podanie we wniosku wszystkich wartości z możliwie jak największym „zapasem”. Akceptowalne przez urząd są widełki o wartości +/-20%.

Punkty wymagające szczególnej uwagi

Podczas wypełniania wniosku o warunki zabudowy warto zwrócić bardzo dokładnie uwagę na punkty 7.9 i 7.10. Dotyczyć one będą obiektów o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70 mkw. Określone przypadki pozwalają na to, by takie budynki budować w oparciu o zgłoszenie, bez kierownika budowy. Do tego możliwe staje się także skrócenie do 21 dni czasu na wydanie decyzji o WZ. Aby tak się stało, należy zaznaczyć rubryczkę „tak” w tych punktach.

Ważna część graficzna wniosku

Starają się o uzyskanie warunków zabudowy nie można zapomnieć także o załączeniu graficznej części wniosku. Na kopii mapy zasadniczej lub katastralnej należy określić granice terenu objętego wnioskiem – czyli bardzo wyraźną linią oznaczyć posiadaną działkę.

Kto wydaje wniosek o WZ?

Urzędem, który odpowiada za wydanie wniosku o zabudowę, jest urząd gminy lub urząd miasta. Właściciel działki otrzyma także decyzję bez ponoszenia żadnych opłat.

Projekt domu to podstawa

Na tym etapie warto już wiedzieć, o projekcie jakiego domu marzymy i jaki obiekt nas interesuje. Według tego projektu bowiem planować będzie można zabudowę na danej działce. Mając tę wiedzę będzie można zdecydowanie szybciej i łatwiej wypełnić wniosek o warunki zabudowy, operując konkretnymi wartościami dotyczącymi czy to wysokości budynku, kąta nachylenia dachu, czy wysokości elewacji frontowej obiektu.

Możliwa zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Warto wiedzieć też, że w sytuacji zmiany oczekiwań inwestorskich lub decyzji o WZ, która nie spełnia tych oczekiwań, możliwe jest wnioskowanie o zmianę decyzji o warunkach zabudowy. W takim przypadku jednak nie ma rozwiązań na skróty i należy przejść kolejną procedurę związaną ze złożeniem wniosku o WZ, uczestnicząc we wszystkich krokach tejże procedury od nowa. Takie działanie jednak nie jest bezcelowe – finalnie bowiem można uzyskać atrakcyjniejsze warunki zabudowy, optymalnie dopasowane do zmienionych potrzeb lub możliwości. Warto dopełnić wszystkich formalności, by móc cieszyć się powstaniem wymarzonej inwestycji.

Władysław Stankiewicz
Władysław Stankiewicz
Mam na imię Władysław. Od wielu lat zajmuje się handlem nieruchomościami. Dlatego postanowiłem założyć tego bloga, aby podzielić się z Wami moją wiedzą na ten temat. Pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę Wam wielu sukcesów!

Podobne artykuły

Komentarze

Popularne artykuły